opzeggen huurovereenkomst

Voor de verhuurder gelden voor de opzegging veel strengere eisen. Het is van belang om eerste te kijken of u op een beëindiging met wederzijds goedvinden of een ontbinding kunt aansturen.

–          Voor de verhuurder is de opzegtermijn drie tot zes maanden.

–          U dient als verhuurder aan de huurder te vragen om binnen zes weken mede te delen of de huurder akkoord gaat met de opzegging.

–          In de brief moet de reden van opzegging zijn vermeld en de datum waarop de overeenkomst volgens de opzegging eindigt. De reden van opzegging moet bovendien een wettelijke opzeggrond zijn. Hieronder kunt u deze vinden.

Wettelijke opzeggingsgronden

U kunt als verhuurder alleen opzeggen wanneer er sprake is van een van de volgende

opzeggingsgronden.

–          De huurder gedraagt zich niet als een goed huurder

De huurder moet ernstig tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen, bijvoorbeeld door een huurachterstand van enkele maanden.

–          Dringend eigen gebruik

U dient aannemelijk te maken dat u als verhuurder het gehuurde zo dringend nodig heeft voor eigen gebruik, verkoop van de woning niet daaronder begrepen, dat van de verhuurder niet kan worden gevergd om de huurovereenkomst voort te zetten. Er zal daarom sprake zijn van een belangenafweging. Renovatie van de woning is een voorbeeld hiervan. Bij deze opzeggingsgrond moet u bovendien aantonen dat er andere passende woonruimte beschikbaar is en in sommige gevallen dient u een verhuiskostenvergoeding te betalen.

–          Weigering van een redelijk aanbod

De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen wanneer de huurder weigert om in te stemmen met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst. Het mag daarbij niet gaan om een wijziging van de kale huurprijs of de servicekosten. Deze opzeggrond wordt bijvoorbeeld gebruikt bij groepsgewijze renovatie.

–          Verwezenlijking van een bestemmingsplan

Hiervan is sprake indien u krachtens een geldend bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming wilt verwezenlijken.

–          Opzegging hospitahuur

De eerste negen maanden heeft de huurder geen huurbescherming en kan de verhuurder elk moment opzeggen. Daarna kan de verhuurder gebruik maken van één van de wettelijke opzeggronden. De verhuurder dient dan aannemelijk te maken dat zijn belang zwaarder weegt dan het belang van de huurder.

Indien de huurder binnen zes weken geen reactie geeft op de opzegging of in het geval de huurder kenbaar heeft gemaakt dat hij niet instemt met de opzegging, dient u de opzegging te laten toetsen door de rechter.

Deel dit bericht op social mediaShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someoneTweet about this on Twitter