Huurachterstand

Is het u de afgelopen periode niet gelukt om de huur te betalen? In sommige gevallen is uw verhuurder bereid om een betalingsregeling met u te treffen. Lukt dat niet en ontvangt u een dagvaarding, dan is het belangrijk dat u in actie komt.

Wanneer de deurwaarder een dagvaarding bij u heeft betekend wordt u opgeroepen om op een bepaalde dag bij de rechtbank te verschijnen. Om te voorkomen dat de huurovereenkomst wordt ontbonden en dat u uw woning op korte termijn moet ontruimen, is het belangrijk dat u verweer voert in deze procedure. Stad Advocaten kan u hierbij helpen.

Onder bepaalde omstandigheden kan de rechter u een termijn geven om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen. Het voeren van verweer voorkomt bovendien dat u op korte termijn uw woning moet ontruimen.

Als u geen gehoor geeft aan de oproep in de dagvaarding om bij de kantonrechter te verschijnen, dan wordt u bij verstek veroordeeld. Ook dan zijn er nog mogelijkheden om te voorkomen dat de huurovereenkomst definitief wordt ontbonden en dat u uw woning op korte termijn moet ontruimen. Deze mogelijkheden zijn echter een stuk beperkter, zeker als het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. De verhuurder bepaalt dan namelijk of hij de tenuitvoerlegging van het vonnis wel of niet zal schorsen. U doet er daarom verstandig aan om u juridisch te laten adviseren zodra u de dagvaarding heeft ontvangen.

Heeft u een verstekvonnis ontvangen? Zodra u bekend bent geworden met dit vonnis, heeft u vier weken de tijd om verzet in te stellen. U wordt geacht ermee bekend te zijn, zodra de deurwaarder het verstekvonnis bij u heeft betekend. Deze termijn is fataal en daarom is het erg belangrijk dat u in dat geval snel handelt.

Verzet wordt ingesteld door middel van een dagvaarding. Stad Advocaten kan deze dagvaarding voor u opstellen en op deze manier alsnog verweer voor u voeren in deze procedure.

Voorkom dat u gedwongen wordt om uw woning te verlaten en ontruimen. Neem tijdig contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Deel dit bericht op social mediaShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someoneTweet about this on Twitter