Bemiddelingskosten huurovereenkomst

Wanneer hoeft u als huurder geen bemiddelingskosten te betalen?

Bemiddelingskosten zijn de kosten die gemaakt worden om een huurder te vinden voor een zelfstandige woning. De kosten worden veelal betaald aan het bemiddelingsbureau of de makelaar. Deze kosten mogen niet doorberekend worden aan de particuliere huurder als de bemiddelaar zowel in opdracht van de verhuurder als de huurder werkt. De verhuurder is namelijk de opdrachtgever van het bemiddelingsbureau.

Wanneer moet u als huurder wel bemiddelingskosten betalen?

Wanneer u als huurder een zoekopdracht geeft aan een bemiddelingsbureau of een makelaar en deze een woning vindt die geen deel uitmaakt van hun woningaanbod, mogen er bemiddelingskosten worden gevraagd.

Ook mogen er bemiddelingskosten gevraagd worden als u als huurder bedrijfsmatig handelt.

Tot slot mag een bemiddelaar bemiddelingskosten in rekening brengen als het gaat om onzelfstandige woonruimte oftewel de meeste studentenkamers. Onder onzelfstandige woonruimte wordt verstaan een woonruimte zonder eigen voordeur en/of het exclusief gebruik van wezenlijke voorzieningen als badkamer, keuken en toilet. De particuliere huurder moet dan wel schriftelijk toestemming aan de bemiddelaar geven om ook voor de verhuurder op te treden. Op dit moment is een wetsvoorstel ingediend door de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister voor Wonen en Rijksdienst. Het wetsvoorstel wil de positie van kamerhuurders gelijk trekken met die van huurders van zelfstandige woonruimten. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen mogen er dus geen bemiddelingskosten worden gevraagd aan de huurder van kamerhuurders.

Terugvorderen van bemiddelingskosten

Gevraagde bemiddelingskosten kunnen oplopen tot honderden euro’s. Als woningzoekende heeft u vaak weinig keus. Wanneer u niet akkoord gaat, weigert de bemiddelaar simpelweg de woning aan u te verhuren. In dat geval is het goed om te weten dat u ook achteraf de bemiddelingskosten kunt terugvorderen nadat u betaald en getekend hebt. Het is wel verstandig om bij het verstrekken van een opdracht meteen vast te leggen of sprake is van eenzijdige of tweezijdige bemiddeling.

Als u in het verleden toch bemiddelingskosten aan een verhuurder of bemiddelaar heeft betaald, dan kunt u die kosten in veel gevallen terugvorderen. U heeft daarbij in ieder geval een bewijs van betaling nodig, zoals een kwitantie of een getuige.

Sleutelgeld

Sleutelgeld is een bedrag dat de verhuurder aan een nieuwe huurder vraagt. Dit is een onredelijk bezwarend beding in het huurcontract. Als u toch sleutelgeld hebt betaald, kan dit teruggevorderd worden bij de rechter. U moet wel bewijzen dat het bedrag daadwerkelijk betaald is.

Onze advocaten kunnen u helpen bij het terugvorderen van de onterecht betaalde bemiddelingskosten. Informeer bij ons ook naar de mogelijkheden voor gefinancierde rechtsbijstand. Voor een gratis eerste gesprek neemt u contact op met 050-2303277.

Deel dit bericht op social mediaShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someoneTweet about this on Twitter