Actueel

Hieronder vindt u een overzicht van actuele uitspraken van Stad Advocaten en andere spraakmakende zaken en artikelen. Heeft u vragen naar aanleiding van een onderstaand artikel, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u vrij om uw vragen te beantwoorden.

Vorder uw niet betaalde loon na het faillissement van uw werkgever van het UWV

Werknemers die loyaal aan het bedrijf en de werkgever zijn geweest en zodoende geen aanstalten hebben gemaakt hun verschuldigde loon vroegtijdig te vorderen, en daarvoor door het UWV bestraft zijn met een afwijzing van hun aanspraken, kunnen derhalve alsnog in actie komen. Schroom niet om contact op te nemen met Stad advocaten om na te gaan wat uw rechten in deze zijn.

Bescherming werknemers bij faillissement werkgever

Het UWV oordeelt (veel) te streng over verzoeken van werknemers tot overname van loonbetaling na faillissement van hun werkgever. De Centrale Raad van Beroep geeft vandaag in een zaak die door Stad Advocaten namens 7 werknemers is voorgelegd, in een uitgebreide uitspraak nieuwe regels voor de beoordeling van degelijke verzoeken. Deze uitspraak zal veel veranderen in de manier waarop het UWV aanvragen zal behandelen.

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekeringen

Veel Nederlanders hebben een rechtsbijstandverzekering afgesloten om zich te verzekeren tegen de kosten van rechtsbijstand. Wanneer u een rechtsbijstandverzekering gaat afsluiten is het van belang om de polisvoorwaarden van de verschillende maatschappijen met elkaar te vergelijken. Het gaat dan met name om het maximumbedrag dat een verzekeraar uitkeert indien u een beroep doet op de zogenaamde vrije advocaatkeuze. Wij merken dat er verzekeraars zijn die proberen te voorkomen dat u gebruik maakt van uw recht op vrije advocaatkeuze.

Transitievergoeding bij ontslag

Vanaf 1 juli 2015 krijgt u bij ontslag een financiële vergoeding, de zogenaamde transitievergoeding. Voor zowel vaste als tijdelijks werknemers geldt dat de transitievergoeding verschuldigd is indien u twee jaren of langer in dienst bent geweest. U heeft ook recht op een transitievergoeding als u zelf ontslag neemt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. In dat geval kan de kantonrechter u zelfs een aanvullende vergoeding toekennen. Afwijkende regelingen vastgesteld bij CAO gaan in beginsel tot 1 juli 2016 voor.

Veranderingen arbeidsrecht door Wet werk en zekerheid (Wwz)

Per 1 januari 2015 zijn een groot aantal veranderingen doorgevoerd in het Nederlandse arbeidsrecht. Een aantal wijzigingen gaat op 1 juli 2015 in. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal veranderingen in het arbeidsrecht ten gevolge van deze nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz). Wij adviseren u graag over de nieuwe regels en het geldende overgangsrecht.

Verweer Ontslag UWV WERKbedrijf

Is uw werkgever voornemens om u te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen en dient hij een ontslagaanvraag in bij het UWV WERKbedrijf? Dan kunt u verweer voeren tegen het voornemen tot ontslag en het zo aanvechten. Uw werkgever moet namelijk een aantal zaken aantonen, voordat de ontslagvergunning wordt afgegeven.

Ontslag Kwikfit

Kwik Fit beschuldigde een werknemer/filiaalleider van fraude. Hij zou onder andere valse facturen hebben opgesteld. De werknemer werd eerst bijgestaan door een jurist van zijn rechtsbijstandverzekeraar. In een procedure die werd opgestart oordeelde de kantonrechter te Zwolle eerst nog dat het ontslag waarschijnlijk terecht was geweest. Hij ontbond de arbeidsovereenkomst zonder een vergoeding toe te kennen. In lokale media werd de beslissing opgepikt. Ondanks deze negatieve publiciteit gaf de werknemer niet op.

Deel dit bericht op social mediaShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someoneTweet about this on Twitter