Burenoverlast

Overlast veroorzaakt door buren is een actueel probleem dat wij vaak voorbij zien komen. In de rechtspraak wordt aangenomen dat overlast ‘gedrag is dat afwijkt van hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt’. De rechter kijkt altijd naar de omstandigheden van het geval.
Natuurlijk is het van belang dat u bij overlast eerst gaat praten met uw buren. Eventueel kunt u via buurtbemiddeling proberen het probleem op te lossen. Wanneer het niet lukt om de erge woonoverlast zelf op te lossen, zult u stappen moeten ondernemen.
Het is van belang om goed in kaart te brengen waar de overlast uit bestaat en hiervoor de nodige bewijsmiddelen te verzamelen. U kunt in een boekje bijhouden wanneer de overlast plaatsvindt en hoe lang deze duurt. Het is ook mogelijk om met andere buren te praten om uit te vinden of bij zij dezelfde overlast ervaren.
Overlast door huurder van dezelfde verhuurder
Wanneer een huurder overlast veroorzaakt bij een medehuurder van dezelfde verhuurder, veelal een woningbouwstichting, kan de overlast aangemerkt worden als een gebrek. De verhuurder kan namelijk iets aan de overlast doen. De verhuurder dient aan de klagende huurder het woongenot te verschaffen en een overlastgevende huurder maakt hier inbreuk op. Indien de verhuurder dit weigert, kunnen de juridische gevolgen van een gebrek worden ingeroepen. Er kan in dit geval onder andere een vordering tot nakoming ingesteld worden, huurvermindering en/of ontbinding van de huurovereenkomst. Veel woningcorporaties wachten te lang met het ondernemen van actie. U kunt bij vragen altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor een eerste advies op maat. Dit is kosteloos en zal u veel duidelijkheid verschaffen.
Overlast door huurder van andere verhuurder
Wanneer de overlast wordt veroorzaakt door een huurder die huurt van een andere verhuurder, kan geen sprake zijn van een gebrek. Het kan wel zo zijn dat in de huurovereenkomst een overlastbeding staat. In dit geval is de verhuurder aansprakelijk op grond van het overeenkomstenrecht.
Via Vereniging van Eigenaars (VvE)
Wanneer u de eigenaar of huurder bent van een appartement en u heeft overlast van een ander bewoner in het appartementencomplex, kan de VvE actie ondernemen. De VvE kan dit doen via de splitsingsakte, splitsingsreglement en/of het huishoudelijk reglement. In deze documenten kunnen nadere regels staan overlast te voorkomen. Het bestuur kan de bewoner een waarschuwing dan wel een boete geven.
Nachtelijk overlast
In ons Wetboek van Strafrecht staat een regeling dat gaat over nachtelijk burengerucht. De controle hierop ligt bij de politie. U kunt dus aangifte doen bij de politie als u overlast ervaart op een nachtelijk tijdstip. De politie kan een waarschuwing of een boete opleggen aan de overlastveroorzakers. Het Openbaar Ministerie kan ook overgaan tot vervolging.
Het huurrecht is ingewikkeld, waarbij de hulp van een advocaat verduidelijkend werkt. Wanneer u conflicten heeft met één of meerdere van uw buren of als u andere problemen ondervindt met uw huurstichting, is het zinvol om contact op te nemen met een gespecialiseerd advocaat.

Deel dit bericht op social mediaShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someoneTweet about this on Twitter