Huur woonruimte

Wanneer een huurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt is het voor de verhuurder vaak verstandiger om de huurovereenkomst te laten ontbinden, in plaats van de overeenkomst op te zeggen. Bij een opzegging moet de verhuurder namelijk de opzegtermijn in acht nemen, terwijl dit bij een ontbinding niet het geval is.

Indien u als verhuurder de huurovereenkomst wilt laten ontbinden, kan dit alleen via de rechter.

Door ontbinding van de huurovereenkomst worden de huurder en de verhuurder bevrijdt van de afspraken uit de huurovereenkomst. Zo hoeft de verhuurder het huurgenot niet meer te verschaffen en de huurder hoeft de toekomstige huurpenningen niet meer te voldoen.

Een vordering tot ontbinding kan door de rechter worden toegewezen indien er sprake is van verzuim. Het hangt van de bepalingen in de huurovereenkomst af of het verzuim intreedt zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Uiteindelijk hangt het van alle omstandigheden af of de vordering tot ontbinding kan worden toegewezen. De huurovereenkomst wordt namelijk door de rechter uitgelegd en daarnaast moet de tekortkoming worden gekwalificeerd. De vordering tot ontbinding wordt alleen toegewezen wanneer de wanprestatie voldoende ernstig van aard is.

Wanneer de huurovereenkomst wordt ontbonden komt zowel de schade als gevolg van de wanprestatie van de huurder, als de schade die door de ontbinding wordt veroorzaakt voor vergoeding in aanmerking.

Wilt u de huurovereenkomst met uw huurder ontbinden? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Deel dit bericht op social mediaShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someoneTweet about this on Twitter