Huur opschorten

Een verhuurder heeft de verplichting om gebreken aan uw woning te herstellen. Uiteraard dient de verhuurder wel op de hoogte te zijn van de klachten, daarom dient u hem hierover te informeren. Het is aan te raden om de verhuurder schriftelijk op de hoogte te brengen, bij voorkeur door middel van een aangetekende brief.

In deze brief dient u een termijn op te nemen voor het herstel. Deze termijn dient redelijk te zijn en bij sociale huurwoning bedraagt de termijn minimaal zes weken.

Daarnaast dient u de verhuurder in de gelegenheid te stellen om de gebreken te verhelpen. Dat betekent dus ook dat u de verhuurder binnen moet laten om de reparaties uit te voeren.

Indien de verhuurder niet of niet tijdig reageert heeft u twee mogelijkheden. U kunt een verzoek indienen tot huurverlaging bij de Huurcommissie of u kunt een vordering tot de vermindering van de huurprijs indienen bij de kantonrechter. Voor beide procedures is het van belang dat u de verhuurder in gebreke heeft gesteld en dat u hem een redelijke termijn heeft gegund. Huurt u geliberaliseerde woonruimte, dan kunt u zich alleen tot de kantonrechter wenden om de huurprijs te laten verminderen.

Denkt u eraan dat u de huur of een deel daarvan niet zomaar kunt inhouden. Het inhouden van de huur is een goed dwangmiddel, maar wanneer de verhuurder zijn onderhoudsverplichting is nagekomen dient u de ingehouden huur alsnog te betalen. Het opschorten van de huur betekent dus slechts uitstel van betaling! Dit is slechts anders indien u de kantonrechter binnen zes maanden na de eerste inhouding verzoekt om de huurprijs te verlagen.

De wet geeft de huurder ook de mogelijkheid om de gebreken zelf te herstellen. De kosten van het herstel kunnen dan verhaald worden op de verhuurder of in mindering gebracht worden op de huurprijs. Ook hier zijn strenge voorwaarden voor. Laat u daarom eerst juridisch adviseren voordat u huur gaat inhouden of zelf overgaat tot herstel.

Deel dit bericht op social mediaShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someoneTweet about this on Twitter