Leegstandswet

In de jaren tachtig is de leegstandwet ontstaan als een reactie op het ‘kraken’ van leegstaande panden. Door invoering van deze wet is het voor huiseigenaren gemakkelijker geworden om hun leegstaande woning tijdelijk te verhuren.

Er zijn echter wel voorwaarden verbonden aan deze vorm van tijdelijke verhuur. Zo dient de verhuurder een vergunning aan te vragen bij de gemeente waar de woning is gelegen. Alle eisen kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/kan-ik-mijn-woning-tijdelijk-verhuren.html

Het uitgangspunt is dat van de huiseigenaar niet anders kan worden gevergd dan dat hij de woning ‘dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting’. Er dient daarom sprake te zijn van ofwel leegstand of aanstaande vernieuwbouw van ingrijpende aard dan wel afbraak van de woning.

Een belangrijke voorwaarde is daarnaast dat de huurovereenkomst schriftelijk wordt aangegaan en dat de vergunning daarin is omschreven. Verder is van belang dat de gemeente bepaalt tegen welke huurprijs maximaal mag worden verhuurd. De huurprijs wordt vastgesteld aan de hand van het puntensysteem.

Een vergunning kan voor ten hoogste twee jaar worden aangevraagd en verkregen. Daarna is het mogelijk om de vergunning nog driemaal met een jaar te laten verlengen. De totale huurovereenkomst kan daarom maximaal vijf jaar duren.

Het huurcontract moet minimaal zes maanden duren. Denkt u er aan dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds kan worden opgezegd. Dit kan alleen wanneer dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

Voor de verhuurder is de opzegtermijn tenminste drie maanden. Het voordeel is dat u niet gebonden bent aan de in de wet genoemde opzeggingsgronden.

Het kabinet Rutte-Asscher is voornemens om de regels van de Leegstandwet te wijzigen, zodat de tijdelijke verhuur van woningen gemakkelijker worden gemaakt. Een van de voornemens is dat verhuurders zelf mogen bepalen welke huurprijs wordt gehanteerd. Het is de verwachting dat deze wijzigingen op 1 juli 2013 ingaan.

Deel dit bericht op social mediaShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someoneTweet about this on Twitter